8񑲋ƋLOTbJ[ ltefJbvig[igj

    
cqd`l eb 3              @@
 12              @
Γ`eb 2          @@
 @54              
Ko^WjA 2          @
 23          @
`u`msh؂eb 1              D@    
 @@7Ko^WjA
qho `bd rnbbdq bkta 3              @
 31          @
deb 0          @
 @63              
rrNGCg 1 (3)      @@
 42              @
astbg{[Nu 1 (4)          @@